18 d’abril 2008

06 Els repositris de sons

Ens cal saber:
  • on trobar sons
  • on trobar músiques
  • identificar el seu format
  • saber quin drets tenim per usar-los
  • com descarregar-los
Hem de saber:
  • buscar una música determinada
  • capturar-la o baixar-la
  • inserir-la dins d'un projecte
Entre els recursos de sons destaquem:
Entre els de músiques lliures: