19 d’abril 2008

20 Les imatges a classe. Formats de les imatges

La imatge pot servir de reforç en gairebé totes les formes i fases de l'aprenentatge

Un exemple: Petites Històries, on, a nivell de primària es juga amb la seqüenciació i redacció (cat, fra, ang...)

Ens cal saber:
  • Quins són els formats més habituals en què podem trobar les imatges
  • Quines són les seues característiques
  • Com els podem canviar d'un format a un altre
Hem de poder fer:
  • Identificar els formats de les imatges que fem o aconseguim
  • Adaptar-les a l'ús previst
Ho podem fer en molts casos a través del mateix Fastone Capture.