19 d’abril 2008

15 La ràdio

Una eina molt productiva i engrescadora per organitzar i enriquir el treball en llengua oral és la ràdio.
Des de qualsevol dels seus formats, directe, diferit, des de ràdios locals... es pot convertir en una gran potenciadora del treball de la parla.

Em cal saber:
  • Com incloure el treball en ràdio dins de les activitats de classe
  • De quin equipament he de disposar
  • Com planificar la producció del programa
  • On trobar els diversos recursos (sintonies, recursos sonors...)
  • Editar i emetre
Hem de poder:
  • Planificar un programa en els seus diversos vessants (materials, equipaments, guions, espais...)
  • Realitzar i emetre'l
Disposeu de tota la informació a la pàgina de la XtecRàdio: recursos, programari, models, referències...

Materials TALLER DE RÀDIO