18 d’abril 2008

00 Presentació

Esteu en un espai dedicat a estructurar un recursos que poden canviar dinàmiques d'aula.
Bàsicament es tracta de recursos TIC aplicats a treballar la llengua oral a les aules.