19 d’abril 2008

24 Redimensionadors massius d'imatges

La mida cada vegada més gran dels fitxers d'imatge demana que controlem la possibilitat d'adaptar-ne les mides a les necessitats dels projectes per tal d'evitar malbaratar espai i alentir els processos de càrrega.
És fonamental entendre que la redimensió de les imatges ha de ser en origen i no en el programa de destinació: si una imatge que ha d'ocupar una quarta part de la pantalla té 2500 pixels d'amplada, 2100 són inútils, no es percebran i, per contra, ocuparan el seu espai. Si redimensionem un cop tenim la imatges sobre el fitxer de text o la presentació, el pes del fitxer no es redueix, queda tal com estava de principi.

Ens cal saber:
  • Quina mida d'imatge ens cal d'acord amb l'ús a què la volem destinar
  • On trobar les eines per redimensionar-la
  • On trobar eines per fer redimensionat de moltes imatges a l'hora (penseu en les seqüències de moltes fotos)
Que hem de poder fer:
  • Descarregar un grup d'imatges d'una càmera
  • Canviar-los la mida a totes elles alhora
Una de les eines per fer això és le PRsetup.
prsetup
prsetup.rar
Hosted by eSnips

També es pot fer des d'altres espais com ara el Picasa.